จองเสื้อที่ระลึก 30 ปียิ่งแจ๋ว 2561

ขอเชิญศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมซื้อเสื้อ 30ปียิ่งแจ๋ว