เว็บไซต์ สมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กรอบรูปโปรไฟล์ประชาสัมพันธ์งาน 30ปียิ่งแจ๋ว สมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เชิญชวนเปลี่ยนกรอบรูปโปรไฟล์ Facebook เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์งาน 30ปียิ่งแจ๋ว สมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญชวน พี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมด้วยช่วยกัน ประชาสัมพันธ์งาน 30ปียิ่งแจ๋ว สมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ง่ายๆแค่ท่านเปลี่ยนกรอบรูปโปรไฟล์ ใน Facebook ของท่าน เท่านี้ ท่านก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วย ประชาสัมพันธ์งาน 30ปียิ่งแจ๋ว สมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แล้วครับ...

กรอบรูปโปรไฟล์ประชาสัมพันธ์งาน 30ปียิ่งแจ๋ว สมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี V.1

กรอบรูปโปรไฟล์ประชาสัมพันธ์งาน 30ปียิ่งแจ๋ว สมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี V.2

ร่วมด้วยช่วยกัน งานประชาสัมพันธ์ ง่ายๆท่านก็ช่วยได้ แค่เปลี่ยนกรอบรูปโปรไฟล์ Facebook ของท่าน

Login Form

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์

เกษตรชุมพวง "ดูแลเหมือนญาติมิตร ดูแลผลผลิตของท่าน"

Anupong Tik Aggie12