กำหนดการ คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าคณะเกษตรสตร์ มหาวิทยาอุบลราชธานี “30ปียิ่งแจ๋ว”

กำหนดการ คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าคณะเกษตรสตร์ มหาวิทยาอุบลราชธานี “ 30 ปี ยิ่งแจ๋ว”

#วันที่

วัน อาทิตย์ ที่ 29 กรกฎาคม 2561

#สถานที่

ณ ตึกคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

#เวลา

08.00 น. - 09.00 น. ลงทะเบียน ภาคเช้า

09.00 น. - 10.00 น. ทัวร์ฟาร์มและแนะนำคณะต่างๆใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

10.00 น. - 11.00 น. เตรียมถวาย เพลพระสงฆ์ , ฉันเพล

11.30 น. - 11.50 น. กิจกรรมปลูกต้นไม้ “ต้นน้ำแห่งความรู้”

12.00 น. - 13.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน (บุฟเฟ่)

13.00 น. - 14.00 น. ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญคณะศิษย์เก่า

14.00 น. - 14.30 น. คณาจารย์นำโดยท่านคณบดีคณะเกษตรศาสตร์กล่าวต้อนรับและพบปะศิษย์เก่า

14.30 น. - 16.00 น. เลือกตั้ง นายกสมาคมและคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ พี่น้องศิษย์เก่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแยกย้ายเข้าที่พัก

18.00 น.- 19.00. น. ลงทะเบียน เข้างานเลี้ยง ณ โรงแรม ยู-เพลส (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

19.00 น.- 19.30 น. ประธานกล่าวเปิดงาน พร้อม แนะนำคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่

19.30 น. - 20.00 น. น้องๆศิษย์ปัจจุบัน ร้องเพลงต้อนรับ พร้อมการแสดงของน้องๆ

20.00 น. - 20.40 น. ฉายวีดิทัศน์ แนะนำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลในปัจจุบัน และเครือข่ายศิษย์เก่าในหลากหลายวิชาชีพ

20.40 น .- 22.00 น. มอบรางวัลศิษย์เก่ารุ่นที่เข้าร่วมงานมากที่สุดและกิจกรรมปาร์ตี้ 30 ยิ่งแจ๋ว

22.00 น. ปิดงาน

 00020

กำหนดการ กำหนดการ คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าคณะเกษตรสตร์ มหาวิทยาอุบลราชธานี “ 30 ปี ยิ่งแจ๋ว”

กำหนดการ กำหนดการ คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าคณะเกษตรสตร์ มหาวิทยาอุบลราชธานี “ 30 ปี ยิ่งแจ๋ว”

หมายเหตุ:

ช่วงเวลา 9.00-11.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น. สำหรับผู้ติดตาม สามี, ภรรยา ,บุตร ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม ที่สมาคมจัดเตรียมไว้ต้อนรับ เช่น ลูกโป่งหรรษา , เพนท์เสื้อ HERO , นักวิทยาศาสตร์น้อย ,น้องทำขนมคุกกี้ กิจกรรมคาวบอย(โชว์ฟาดแส้) จากน้องๆ ศิษย์ปัจจุบัน และกิจกรรมอื่นๆของแต่ละภาควิชาที่เราจัดเตรียมไว้ให้ร่วมสนุก..เจอกันให้ได้ นะครับ

เกษตร มอ ทราย … รวม ใจ น้อง พี่

_______________

#แค่แชร์ #ก็เท่ากับช่วยงานประชาสัมพันธ์ #สมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี