ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2562

ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2562

 

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2562 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี